Просто да отгледаш децата си и да се надяваш, че след време ще се оправят в живота, не е съвсем достатъчно. Като родители трябва да съзнаваме важността на самоувереността и това колко голяма част е тя от способностите на детето успешно да се реализира като достоен възрастен с добро бъдеще.

Как сами да повишите увереността си?

Самочувствието и увереността в собствените способности са наистина важни за живота на детето и неговото развитие. Със своите действия и подкрепа родителите могат да помогнат на децата си да изградят самоувереност и самочувствие на добро ниво.

Отправяйте похвали към детето

Когато забележите старанието на детето или неговите успехи в дадено начинание, винаги поощрявайте и награждавайте усилията му с „браво, справяш се прекрасно“ например. Никога не пренебрегвайте постиженията му, защото така то ще се научи, че каквото и да прави никога не го прави както трябва. Никога няма да е доволно от себе си и ще се отнася твърде критично към себе си. Възможно е ефектът да е дори обратен – ниско самочувствие и лоша самооценка.

Прехвалването също е погрешно от възпитателна гледна точка, защото също изгражда неточна представа за себе си у детето, което си вярва прекалено много и не умее да прецени възможностите. Често такива деца гледат на другите с високомерие и смятат, че притежават повече дарби, отколкото всъщност имат. Дори провалите не са в състояние да ги накарат да анализират ситуацията и да не повтарят грешките си. Те просто не осъзнават, че са ги допуснали.

5 неща, които уверените хора не правят

За да избегнете крайностите, отправяйте премерени похвали към детето.

Още по темата

Отделяйте време за игра

Чрез игрите децата усъвършенстват ролевите си модели и изграждат ценностната система, комуникативните си умения, способността си да се вписват в социума. Игрите с връстници също трябва да заемат централна роля. Затова се старайте да не отнемате времето за игра на детето. Тя е важна за неговото самочувствие.

5 урока за връзките от самоуверените хора

Изчакайте преди да предложите помощ

Детето се нуждае от опит, за да се научи да осъзнава грешките си и да намира начин да ги поправи. Не бързайте да предлагате помощта си, когато детето изпадне в затруднение. Нека първо се опита да се справи само. Ако не успее можете да му помогнете. Избягвайте да вършите различни неща вместо него, защото тъкмо така не му помагате.