Какъв е рискът детето да развие диабет? Този въпрос вълнува най-много бъдещите майки и бащи с диабет, както и бъдещите баби и дядовци от двете заинтересувани страни. Данните от различни проучвания показват, че има генетична предразположеност към инсулинозависимия /тип 1/ диабет, но тя е слаба. Анкетите сред роднините на инсулинозависимите диабетици показват, че втори случай със същия здравен проблем се среща в едно от десет семейства.

Рискът жена с диабет тип 1 да има дете с това заболяване е малък. Според учените, той не надхвърля 3%. /За сравнение – рискът сред общото население в повечето страни е около 0.25 – 0.5%. Това показва, че има сигурен наследствен компонент, но неговата стойност за предсказване на заболяването при конкретния индивид е твърде ниска./

Ако бащата е инсулинозависим диабетик, рискът за потомството му е малко по-висок – около 6%. Роднинството по бащина линия носи относително по-голям риск. Учените все още нямат обяснение защо При брат или сестра с диабет тип 1, вероятността човек да развие същия здравен проблем е средно 8%.

Шансът за поява на диабет тип 1 може да достигне до 30% при комбинациите – двама родители или родител/баща/ плюс брат /респ. сестра/, или много случаи в семейството с това заболяване.

Наред с генетичната предразположеност е необходима и намесата на външни причини /агресори/, които отключват появата на заболяването. Тези външни причини остават все още малко познати, за да можем да предотвратим или поне ограничим тяхното влияние.

Гените могат да носят предразположеност към инсулинозависим диабет, но тя има слабо влияние, за да можем да посочим кой сред нас ще развие заболяването в бъдеще. Стойността на наследствения компонент за предсказване на диабет тип 1 при конкретния индивид е твърде ниска.

Обърнете се към здравни специалисти, за да планирате с тяхна помощ и подкрепа желаната бременност, така ще намалите риска от проблеми в бъдеще.