Измежду безбройните начини, по които връзката и партньорът ви могат да се превърнат в токсични, има някои особени методи на злоупотреба, които ви подчиняват емоционално и психически. Тази форма на психологическа злоупотреба от страна на партньора се нарича емоционален контрол и е особено трудна за откриване.

10 признака на контролиращия партньор

Емоционалният контрол представлява нуждата от пълен контрол над партньора чрез управление на неговите чувства и емпатия. Често това се постига чрез подли практики, объркване, предизвикване на съмнение в самооценката и самочувствието, разклащане на мнението по дадени въпроси. Този тип контрол не се отнася до парите, социалните връзки и приятелствата, заниманията навън. Той се отнася до предизвикването на зависимост от партньора.

Токсичният партньор действа чрез манипулация, принуждаване, притискане към компромиси, склоняване към промяна в нагласите и всичко това с емоционалната съпротива на партньора, който въпреки нея се влияе от токсичната си половинка.

7 ясни признака, че трябва да прекратите връзката си

Кои са признаците на такъв емоционален контрол от страна на единия партньор?

Партньорът ви разчита на вас за всичко

Едно от погрешните схващания за контролиращия партньор е, че той контролира чрез натиск и агресия. Това не е задължително. При емоционалния контрол това се получава чрез поведение, което кара партньора да доказва надеждността си, да се чувства задължен да се грижи за токсичната си половинка.

Токсичният партньор разчита на другия до голяма степен за всичко, като му вменява задължение и отговорност да се грижи по всякакъв начин за него. Токсичният партньор се старае да изглежда безпомощен вместо да доминира със сила, като по този начин постига целите си.

Доминиращата майка – как се отразява на психиката на детето

Още по темата

Твърди, че е по-знаещ

Контролиращият партньор се опитва да вмени усещането у другия, че е по-знаещ и по такъв начин да го задължи да се съобразява с неговото мнение. Чрез постоянно говорене и втълпяване на незнание у вас токсичният ви партньор всъщност се опитва всячески да ви контролира и да ви принуждава да се съобразявате само с неговите възгледи.

Да признаете ли изневяра или не – как да решите?

Отрицателна нагласа за всичко

Когато упражняващият контрол партньор иска да превземе вниманието на другия, да го накара да се съгласи или да промени мнението си, той използва отрицателната нагласа. По този начин разколебава половинката си и го кара да погледне от неговата гледна точка. Това е много подмолна форма на контрол, защото разклаща собствените възгледи, част от личността.