Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев отмени заповедта от 30 март, с която нареждаше всички хора да носят предпазни маски на закрити и открити обществени места. Според новото му решение тази защитна мярка ще е с препоръчителен, а не задължителен характер, тъй като обществената реакция е била силно негативна.

„Мярката, която предприехме от вчера за задължително слагане на маска като още едно средство срещу разпространяването на коронавируса е силно подкрепяна от правителството и от щаба, но тъй като няма пълно обществено съгласие подписах заповед, с която отменям това до постигане на консенсус“, каза Ананиев.

Той все пак призова хората да използват маски ежедневно, ако имат възможност да си набавят.

Държавата ще купи 1 милион маски с висока степен на защита, които ще бъдат раздадени на социално слаби хора, като за това ще се погрижи социалното министерство.