Нарцисите са особени личности, които могат да изкарат извън нерви всеки човек, дори най-спокойният. Те изглеждат безчувствени, сурови и трудни за общуване, когато нещата станат прекалено лични. Ако се чудите дали си имате работа с нарцис, вижте по какво да познаете.

1. Нарцисът има нулева търпимост към чужди проблеми 

Ако човекът срещу вас е нарцис, той няма да има абсолютно никакво търпение да ви изслуша, камо ли да бъде съпричастен към проблемите ви. Един от отличителните белези на нарцисите е липсата на тотален интерес към проблемите на другите, най-малко към чувствата им. Емпатията не им е присъща.

6 неща, които нарцисите не правят

2. Нарцисът е чаровен и магнетичен 

Тези две качества не са задължителен белег на нарцисите, защото и други хора ги притежават. Но комбинацията между тях и другите признаци на нарцисизма оформят облика на нарцистичната личност. Нарцисите винаги намират начин да са заобиколени от хора. Обикновено социалният им кръг е широк, но това съвсем не означава, че те общуват с тези хора на емоционално ниво.

3. Често са лидери или шефове 

Егото се нуждае от подклаждане, а това най-лесно става чрез влизане в лидерска роля. Не всички шефове, началници, ръководители и заемащи лидерски постове задължително са типични нарциси, но определено въплъщават някои от белезите на този тип персоналност.

4. Нарцисът бързо се сприятелява 

Нарцисите не са интроверти. За разлика от нарцисите, интровертите се сприятеляват по-трудно, защото имат нужда от емоционална сигурност в другия човек. Те внимателно подбират социалния си кръг и избират в него да присъстват предимно хора, на които могат да разчитат, с които да са близки.

Нарцисите правят тъкмо обратното. Понеже егото им се нуждае от постоянно полиране, те разширяват максимално приятелския си кръг, защото се нуждаят от одобрението на другите. Намирането на нови приятели означава повече аплодисменти, повече обожание от другите, повече лайкове в социалните мрежи, по-високо самочувствие и себеоценка.

5. Той е манипулатор 

Огромното его на нарциса го кара не само да манипулира ситуациите, в които попада, но и хората в тях. Той е способен да извърта нещата по такъв начин, че да разубеди и разколебае околните в собствените им вярвания. Нарцисът е цар на саботажа. Той винаги знае как да подкопае почвата, за да извлече дивиденти в своя полза. Дори да сгреши, признание не може да се очаква.