Много родители и учители смятат, че едно дете може да бъде определено като надарено чак в училищна възраст, когато започне да прави тестове, да се изявява и от това да проличава добре ли се справя с дейностите и може ли да бъде окачествено като по-надарено от останалите.

Истината е, ченадарените деца показват чертите си още в съвсем начална възраст, някои дори още като кърмачета.

Кои са основните характеристики, по които да познаете дали вашето дете има специални заложби?

Черти, сочещи надареност при малки деца:

  • Като бебета стават нервни, ако гледат в една посока прекалено дълго
  • Нуждаят се от по-малко сън в сравнение с останалите бебета
  • Често достигат постижения като прохождане и проговаряне по-рано от нормалното
  • Дори и да проговорят късно, го правят с цели и адекватни изречения
  • Имат силно желание да изследват, да разглеждат, да изучават не само околната среда навън, но и вкъщи
  • Много бързо разучават играчките си и скоро след това ги захвърлят
  • Много са активни (но не бива да се бърка с хиперактивност)
  • Могат да установят ясна разлика между реалността и фантазията

Високоталантливите малки деца проявяват силен интерес към буквите и цифрите. Те бързо и лесно ги научават, започват да ги разпознават и да могат да ги изписват. С течение на упражненията дори могат да смятат поне до 10, много преди да настъпи училищната възраст.

Още по темата

Но това не е достатъчен критерий. Едно дете може да бъде надарено, въпреки че не може да чете и смята преди връстниците си.

Изследванията на надарени деца показват, че те имат ниска толерантност към познатото и предпочитат новостта. Тоест ако вашето дете се е научило да чете и пише преди влизането в училище, вероятно ще изпитва неприязън към вече познатия материал.

Бебетата, които в по-късна възраст са се оказали надарени деца, според изследването, са премествали много по-бързо погледа си от определен предмет, в сравнение с други бебета.

Това е интересно, защото подкрепя теорията, че надарените деца се нуждаят постоянно от нова информация, която да запомнят. Известното ги отегчава, то вече е разгадано и разбрано.

Снимка: Thinkstock