Стрелец

23 ноември – 21 декември
Стрелец
Тонусът и енергетиката ви ще са стабилни почти през целия период. Малките изключения ще се дължат на някои неблагоприятни астрологични аспекти, но за щастие, те ще са кратки като продължителност. Ще осъществите набелязаните пътувания, ще успеете да спазите сроковете за изпълнение на текущите проекти и да подготвите стартирането на следващите. На преден план ще излезе решаването на някои въпроси, свързани с недвижимо имущество. Ако възнамерявате да променяте местоживеенето си в друг град и даже в друга държава, ще попаднете на жилище, подходящо като цена и условия. В случай, че не възнамерявате да се местите, ще можете да внесете известни подобрения в дома, който обитавате в момента.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева