Стрелец

23 ноември – 21 декември
Стрелец
Недоразумения, свързани с доставки, обезпечение, получаване на информация може да забавят работата ви и да застрашат спазването на уговорените срокове. Намерете начин да актуализирате условията, за да успокоите обстановката и да овладеете ситуацията.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева