Водолей

21 януари – 19 февруари
Водолей
Ще сте много по-емоционални, много по-романтични, но и по-разсеяни от обикновено. Периодът е подходящ както за решаване на текущи въпроси, така и за структуриране на перспективните планове. И в двата случая от вас зависи да набележите задачите си и да ги осъществите незабавно. Не си поставяйте твърде грандиозни цели, защото още щом успеете да ги дефинирате, ще започнете да се съмнявате в реалните възможности за реализацията им и съответно в собствените си сили. Първите реални видими от усилията си ще получите още в средата на седмицата. Наблюдавайте за подходящ момент, в който бихте могли да поискате подобряване на условията ви за работа.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева