Водолей

21 януари – 19 февруари
Водолей
Финансовото ви положение ще е стабилно. Доходите незначително ще се повишат, а намаляването на разходите ще зависи изцяло от самите вас. Проблемите ще са свързани предимно с бизнеса и професионалните изяви. Може да се появят моменти на неразбиране с партньорите, колегите, закъснения на доставки, недоразумения с инвеститори, кредитори, държавната администрация. От значение е да не си изпускате нервите и да не прекалявате с претенциите.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева