Бременността е особен момент от живота на една жена. Този период е изпълнен с бурни промени в тялото и емоционалното състояние, които не могат да се сравнят с нищо друго.

Симптоми, подсказващи за многоплодна бременност

Бременността може да носи рискове за здравето, а тези рискове се увеличават, когато е налице многоплодна бременност с двама или повече близнаци.

Какви могат да са рисковете при бременност с близнаци или тризнаци?

Ниско тегло

Един от най-честите рискове, свързани с многоплодната бременност, е раждането с маломерно тегло. Може да се случи само с едното бебе или и с двете/ с всички, ако са повече от две. Маломерното тегло може да е проблем, защото носи риск от затруднения с дишането заради недобре развит дихателен апарат. Възможни са инфекции, при които контролирането на телесната температура е затруднено.

Прееклампсия

Прееклампсията е състояние, при което по време на бременността се повишава кръвното налягане на майката. То може да застраши както нейния живот, така и този на плода или плодовете, които носи.

Какво влияе на шанса да заченете с близнаци?

От жизненоважно значение е прееклампсията да се овладее и кръвното налягане да влезе в допустими стойности.

Рискът от поява на прееклампсия е по-висок с до 10-15% при многоплодна бременност, според healthdigest.com. При прееклампсия се отделя белтък в урината, възможни са бъбречни и чернодробни увреждания, особено при екстремно високо кръвно налягане, което не е овладяно навреме.

Още по темата

При високо кръвно налягане може да се наблюдават и увреждания в структурата на плацентата, което носи риск и за развиващите се плодове в матката.

Фетофетален трансфузионен синдром

Фетофеталният трансфузионен синдром представлява много сериозно усложнение при многоплодните бременности.

Случва се предимно при еднояйчни близнаци. В такива случаи единият плод „взима превес“ над другия, като се захранва с много повече хранителни вещества от плацентата и майчиния организъм.

6 фактора, които увеличават шанса да имате близнаци

Другият плод остава силно недоразвит, често не му достига достатъчно кислород, заради което се наблюдават редица аномалии и малформации в развитието.