Всеки има своите уникални индивидуални качества и силни страни. Щастливците, които познават добре своите сили и умеят да ги влагат в живота и работата си, са по-малко от онези, които са все още в търсене на своите качества. Понякога е трудно човек сам да определи в какво е най-добър, за да насочи усилията си в усъвършенстването на своите таланти. За някои дори отнема цял живот. За други достигането до собствените сили и таланти остава непостигнато.

9 признака, че сте амбиверт

Ако искате да блеснете, да бъдете забелязани, да заживеете друг живот в хармония с онова, на което сте способни и което умеете най-добре, открийте своите таланти и силни страни. Ето 4 начина да успеете.

Брейнсторминг

Брейнстормингът (от англ. мозъчна буря, бел. ред.) е техника, използвана широко в различни професионални и други сфери за откриване на перфектни концепции, нови идеи, креативни решения, както и като метод за психотерапия. Използвайте брейнсторминг, за да запишете всички свои силни страни. Запишете всяка от тях, която ви хрумне на прима виста. Вземете лист хартия и започнете да пишете силните си черти и да описвате талантите си, без да мислите много задълбочено. Може да се учудите какви неща могат да ви дойдат наум, за които не сте предполагали.

Отличителни черти на независимата жена

Тук важно е да разграничите силните си страни от талантите си. Това са два различни аспекта на дарбите на човек. Силните страни на човек могат да включват не само артистични и професионални качества, но и морални, емоционални, личностни качества, както и социални умения, които човек може да развие и използва в много направления.

Талантите, от друга страна, са способности, които могат да развият личността ви в артистичен или професионален план. Те са естествен начин, по който природата ви е погалила и направила уникални.

Неща, които отнемат женска енергия

Опитайте някои упражнения за откриване на силни страни

Има упражнения за самооценка, които се използват в психологията и които биха ви били от полза за откриване на силните страни, които може би не осъзнавате. Най-добрите сред тях са груповите занимания за откриване на личностни качества и добродетели, при които се организират викторини, играят се ролеви игри или се прилагат техники за отключване на неподозирани страни от характера.

6 признака, че сте психически силна личност

Още по темата

Оценявайте силните страни на другите

Когато се вглеждате в силните страни и качествата на другите, неминуемо ще започнете да правите паралели със себе си и да забелязвате и вашите собствени сили. Когато човек започне целенасочено да търси положителни качества у хората, няма как да остане безучастен към самия себе си. Най-малкото ще започнете да се замисляте как вие бихте реагирали в дадена ситуация, какво мислите по даден въпрос, как бихте решили даден проблем или какво бихте използвали, за да довършите определена задача. Всички тези вътрешни анализи стимулират откриването на собствените силни страни.

6 неща, за които да не губите повече време

Приемете слабостите си

Прекаленият перфекционизъм вреди на успехите и на осъзнаването на силните страни. Хората, които са перфекционисти към себе си и към това, което правят, често са твърде самокритични и никога не са доволни. Това вместо да им помага ги тегли назад и блокира тяхното развитие. Когато сте вечно недоволни от себе си е трудно да си дадете похвала за добре свършена работа, трудно е да имате високо самочувствие и добра самооценка. Прегърнете слабостите си. Приемете ги. Знайте, че няма идеални хора. Това ще ви помогне да израснете до неподозирани висоти, откривайки и използвайки качествено силните си страни.