Риби

20 февруари – 20 март
Риби
Ще се наложи да прегледате и проучите сериозно количество информация. Преди да започнете, набележете си надеждни източници. Само по този начин ще минимизирате времето за работа.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева