Риби

20 февруари – 20 март
Риби
Условно месецът може да се раздели да две части – преди и след като Слънцето навлезе във вашия знак. Първоначално ще се наложи активно да се включвате в колективната работа и то повече с изпълнителски, отколкото с ръководни функции, независимо от позицията, която заемате. Около средата на месеца емоционалното ви състояние ще е нестабилно, ще сте неспокойни. В този период е за предпочитане са ограничите контактите и да подбирате компанията си. След като Слънцето навлезе във вашия знак ще се активира творческия ви потенциал. Няколко дни по-късно и Меркурий ще го последва, което пък ще подобри комуникативните ви умения. Съединението на Меркурий със Сатурн и Слънцето в последните дни ще е свързано със значителни, мащабни събития, изискващи решителни действия.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева