Телец

21 април - 20 май
Телец

Телец

В началото на годината ще се натъкнете на някои затруднения при уреждане на имотни и материални въпроси.

Не прекалявайте с разходите, въздържайте се от каквито и да било инвестиции, не давайте пари на заем и проверявайте по няколко пъти изпълнението на финансовите операции, за да не преведете средства в погрешна сметка или няколко пъти да платите едно и също.

Професионален напредък може да отбележите след втората половина на февруари до края на април или след това през декември.

Задължително отделяйте част от приходите си за резерв. Ще са ви необходими в края на есента.

През май, юни, края на септември и началото на октомври е възможно да намерите допълнителна работа, допълнителни източници на приход, да получите премия, бонус, участие в международен проект или да придобиете някакъв вид имущество. При всички случаи ще има от какво да сте доволни, защото ще стабилизирате позициите и ще разширите сферата си на влияние.

 

Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева