Телец

21 април - 20 май
Телец
Успоредно с обичайните текущи задължения ще можете да се занимавате пълноценно с хобито си, да отделите време за неформалните интереси или пък да изпълните поръчки, различни от професионалните задачи. Много е вероятно да осъществите успешно търговски операции, ориентирани към обновяване на техниката, технологиите, софтуерното ви обезпечение. Благодарение на тях ще можете да разширите бизнеса или влиянието си. Разходите ви ще се повишат и ще се наложи да ползвате част от финансовите си запаси, но ще си заслужава и няма да е смущаващо.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева