Да си чувствителен човек е хубаво. Надарен си с особена способност да преживяваш света по интензивен начин.

Съществуват и хора, които притежават така наречената свръхчувствителност. Тя е едновременно дарба и проклятие. Тези хора често остават самотни заради факта, че в много случаи са неразбрани и наранени от околните.

Свръхчувствителните хора имат способността да виждат отвъд маската на другите. Те разпознават всяка дума и жест на тялото като разгадават истинските нагласи на човека отсреща. Често това ги наранява, защото виждат тъмната страна на хората.

Тази способност предизвиква затваряне в себе си и затруднение в искреното общуване.

Мозъкът на свръхчувствителните хора действа по-различно от този на останалите, смятат специалисти. Един на всеки 5 души притежава повишена чувствителност, с която природата го е дарила с цел оцеляване.

Кои са признаците, че притежавате свръхчувствителност?

1. Вие изпитвате всички възможни чувства.

Малко хора имат способността да преживяват цялата палитра от чувства. Някои са лишени от емпатия, не разбират човешката болка, дразнят се от сълзите или искрения смях. Други не са способни да изпитват страх. Някои не могат да се гневят.

Методи за изграждане на силен характер у децата

Изобщо, палитрата от чувства е много богата. Свръхчувствителните хора имат способността да я преживяват в целия ѝ набор.

2. Винаги можете да разберете дали нещо не е наред с някого.

Свръхчувствителните хора са изключително интуитивни. Те надникват отвъд думите и езика на тялото, за да регистрират истинското състояние на хората. Почти нищо не може да им убегне.

3. Предпочитате да тренирате сами.

Свръхчувствителните хора предпочитат индивидуалните спортове, а не тези в екип. Едновременното спортуване и игра в отбор ги натоварва, защото мозъкът им следи всяко действие на съотборниците, а това изтощава неимоверно нервната система.

4. Предпочитате да работите сами.

По същата причина, по която свръхчувствителните хора тренират сами, те и работят сами. Колаборацията с останалите хора е трудна, защото чувствителността и вибрациите на по-сензитивните хора са на друго ниво. Ето защо вместо да снижават нивото до това на останалите, те предпочитат да вършат нещата сами.

Какво издава формата на ноктите за характера ви?

Свръхчувствителните хора често са предприемачи, хора, стартиращи свой собствен бизнес, индивидуални спортисти, новатори, писатели.

5. Вие сте изключително любезни и учтиви.

Специфичен белег на свръхчувствителните хора е дълбоката и искрена любезност. Хората с високо ниво на усещания знаят колко оскърбителни могат да бъдат думите и жестовете, затова винаги ги преценяват и премислят.

6. Затруднявате се да казвате „не“.

Изключително чувствителните хора се затрудняват да казват „не“, защото се притесняват да нараняват другите. Те сякаш знаят колко зле би се отразил отказът на другия човек и за да го предпазят от наранени чувства изпитват същинско затруднение да отказват. Предпочитат да нарушат собствения си комфорт в името на другите.

7. Необходимо ви е изключително много време, за да вземете решение.

Вие знаете колко разочароващо е да вземеш погрешното решение. Свръхчувствителните хора премислят всяка своя стъпка много дълго време, понякога с години, за да направят правилния избор.

Кажи ми как се караш, за да ти кажа какъв си

8. Невероятно наблюдателни сте.

Надарените с чувствителност на високо ниво хора са много наблюдателни. Те често се правят, че не забелязват разни неща пред другите, но това не е така. Те улавят всяка вибрация във въздуха и я регистрират по правилния начин. Трудно нещо може да им убегне, освен ако наистина не е много маловажно.