Деменцията и болестта на Алцхаймер много често се използват погрешно като взаимозаменяеми термини. Това не е съвсем така. Приликите между двете състояния са много и това обяснява объркването им от повечето хора. Разликите са малки и те са причината за това погрешно схващане на двете състояния. 

20 начина да намалите риска от деменция и болест на Алцхаймер

Деменцията е общото понятие, което обхваща различни състояния, при които се наблюдава увреждане на мозъчните клетки, причинявайки загуба на памет и други жизнени функции на организма. В този смисъл деменцията е общият термин, който обхваща тези състояния, част от които е и болестта на Алцхаймер

Погрешно е още и схващането, че деменцията е естествен ход на загуба на адекватна мисловна дейност, характерна за остаряващите хора. Това също не е така. Изобщо не е задължително всеки човек да губи паметта и ориентацията си с напредване на възрастта. Според Американската асоциация за борба с болестта на Алцхаймер, деменцията и болестта на Алцхаймер не са заболявания, които се случват заради остаряването и съвсем не са нещо нормално за възрастните хора. 

Храни, които помагат да намалим риска от Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер причинява увреждане на мозъчните клетки по начин, който намалява драстично способността им да общуват помежду си. Крайният резултат е не само загуба на памет, но и двигателни нарушения, нарушения в ориентацията, нарушения в способността на трупане и систематизиране на нова информация, нарушения във функциите на органи и системи в тялото, смърт.

Точният вид увреждане зависи от това кой вид деменция има страдащият. Според клиника Майо, съществуват различни форми на деменция, част от които е болестта на Алцхаймер. Такива са деменция, засягаща предния темпорален дял на мозъка, деменция на телцата на Леви, смесена деменция, която възниква от няколко едновременно протичащи увреждания на нервната тъкан и други. 

Слушането на музика и пеенето помага при Алцхаймер

Още по темата

Причината за отключването и задълбочаването на тази дегенерация на мозъчните клетки все още не е известна на медицината. Въпреки това, изследванията са значително напреднали и това дава възможност за ранно разпознаване и диагностициране на симптомите, като това дава шанс за забавяне прогреса на болестта. 

Болестта на Алцхаймер се различава от останалите видове денемции и по това, че може да започне в значително по-ранна възраст, а не в старческа. Повечето деменции се развиват по-късно в живота за разлика от болестта на Алцхаймер, чието развитие може да започне преди 60-те години от живота на човек. 

Няколко съвета да се предпазим от Алцхаймер

Благодарение на развитието на медицината лекарите вече могат да разпознаят признаците на болест на Алцхаймер при хора на възраст между 30 и 60 години. 

Американската агенция за контрол над храните и лекарствата одобри и първия нов медикамент срещу Алцхаймер за последните 20 години. До края на годината предстои и одобрението на Европейската агенция по лекарствата.